ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА НА Д-Р ЖИВКО ВОЙНИКОВ

към началната страница

АТЛАСИ, ИСТОРИЧЕСКИ И ЕТНОГРАФСКИ КАРТИ

 

H.R.Wilkinson. Maps and Politics. A Review of the Ethnographic Cartography of Macedonia. Liverpool 1951. (на англ.ез.: http://www.scribd.com/doc/45149920/Maps-and-Politics)

K. E. Eduljee. ZOROASTRIAN HERITAGE.

Птолемей - Атлас.

Птолемей. Атлас 1480.

Птолемей. Карти.

Птолемей. Книги 5, 6, 7. (на англ. ез.)

Карта на Птолемей, публ. в руския превод на "Ашхарацуйц".

Птолемей - съвр. възстановка.

Тракийските племена

Българите в Централна Азия в района на Имеон (Източен Тяншан).

Българи (Бугри / Бургари), Хазари (Касири), Усуни (Асиани) и Юечжи (Роучжи или Арси) в Централна Азия, преди експанзията на Сюнну, т.е. към ІІІ - ІІ в.пр.н.е.

Разширение на Сюнну и начало на миграциите.

Племената в Индия според "Махабхарата"

Пътят на прабългарите.

Карта „Армения согласно „Ашхарацуйца“ и другим источникам“. авторы: Б. Г. Арутюнян, В. Г. Мхитарян, Р. С. Мачкалян.

"Ашхарацуйц" - 1, 2, 3.

Внъндури - българите на Вънд в Кавказ.

Български и алански некрополи в Кавказ.

Българите в Кавказ.

"Конската планина" на Аспарух.

Проходите в Кавказ.

Двете Българии.

Онгъла.

България от Аспарух до Борис І.

България при Симеон І Велики.

България при Самуил.

Хървати и сърби.

Административно деление на България под византийско владичество.

България при Асеневци.

България по времето на Калоян и ІV Кръстоносен поход.

България при Борил.

България при Михаил ІІ Асен.

България при Константин Асен Тих.

България при Георги І Тертер.

България при Теодор Светослав.

България при Михаил Шишман.

България при Иван Александър.

България при последните Шишмановци.

Краят на ІІ-то Бълг. ц-во.

Образуването на Влахия.

Добруджанското деспотство.

Владения на Мирчо Стари (Мирчо чел Бетрин).

Средновековни селища в българските земи.

Турско административно деление на Балканите (15-17 в.)

Карта на Будинския еялет (след покоряването на Унгария в 1528 г.)

Карта на Печката Сръбска патриаршия (1557-1767 г.) (ВАРИАНТ - 2)

Австрийски придобивки 1718-39 г. (Пожаревацки мир)

Карта на Българските земи според анонимния препис на Паисиевата история от 1797 г.

Петър Голийски. Карта на разпространението на древнобългарските лични имена ХV - ХVІІІ век.

България в представите на Г. С. Раковски.

П. Коледаров. Българската народност (11-12 в.)

П. Коледаров. Миграциите на българското население през Турското робство.

П. Коледаров. Българската народност и граници на Българската Екзархия.

П. Коледаров. Българската народност и границите на България според Цариградската конференция - 1876-77 г. и Сан-Стефанският прелиминарен мирен договор - 03.03.1878 г.

Карта изготвена от БРТЦК на Българските земи, изпратена на Цариградската конференция в 1876 г.

Карта изготвена от Българското Централно Благотворително общество (БЦБО) на Българските земи, изпратена на Цариградската конференция в 1876 г.

Др. Йорданов. Българските земи 1870-1877 г.

А. Белич. Населението на Сърбия в границите от 1878 до 1912 г.

А. Белич. Типове селища в Сърбия и на Балканите.

Й. Иванов. Южните славяни - 1913 г. (вариант -1). (вариант - 2)

Г. Занетов. Българите по долината на р.Велика Морава.

Драгомир Йорданов. Максимални граници на трите Български д-ви.

Драгомир Йорданов. Българите в началото на ХХ в. (етногафска карта).

Тодор Панайотов. Българската езикова територия. (вариант 2)

Ж. Войников. Българската езикова територия (вариант - 1) и (вариант - 2)

Български говори в Сърбия.

Население от български произход в Сърбия.

Карта на Сръбското въстание 1804-1813 г.

Сърбия в 1831 г.

Белградският пашалък.

Немска карта на Балканите от "Големия Хердеров атлас".

Английска карта на "Европейска Турция" - 1845 г.

Ж. Войников. Българите на Балканите - съвр.съст.

Ж. Войников. Българите на Балканите - 19 - нач. 20 в.

Българската народност - 15-17 в.

Ж. Войников. Сравнение на "Сан-Стефанска" и "Етническа" България.

Райхщатско споразумение: 1. Австро-унгарски вариант. 2. Руски вариант..

Карта на Балканите от Франьо Ксавиер Пеячевич от 1797 г. Македония е наречена "България".

Карта на Европа от 1645 г.

Фридрих Халер. Балканите (Европейска Турция) - 1822 г.

Карта на Европа - 1837 г. (германска от проф. Дежарден)

Етнографска капта на Европа от проф. Дежарден - 1837 г. с по-голяма резолюция.

Карта на Шафарик от 1842 г.

Карта на Шафарик от 1842 г. с по-голяма резолюция.

Шафарик - пълен вариант.

Карта на границата между българи и гърци (начало 19 в.)

Езикова карта на Европа от 1841 г.

Карта на Ами Буе от 1847 г.

Етнографска карта на Европа от Гюстав Комбст, 1846 г.

Eтнографска карта на Европа от Л. Дусо, 1848 г.

Руска етническа карта на Европа от от Маркс.

Карта на Давидович от 1848 г.

Карта на Давидович от 1846 г. с по-голяма резолюция.

Карта на Дежарден от 1853 г.

Карта на Гийом Лежан от 1861 г. (вариант 2)

Карта на Маккензи и Ърби от 1867 г. (1) и (2)

Карта на Хан и Зах от 1861 г.

Карта на Славянските народности от 1867 г.

Карта на Яромир Ербен от 1868 г.

Карта на Август Петерман от 1869 г.

Карта на Елизе Реклю от 1876 г.

Карта на А. Риттих - Славянските народности (и българите) от 1885 г.)

Карта на Киперт от 1876 г. (вариант от 1882 г.)

Българската Екзархия.

Карта на Киперт - България според Цариградската конференция (1876 г.) и Сан-Стефанския договор (1878 г.)

Етнократично табло на Балканите от Х. Киперт - 1878 г.

Хайнрих Киперт. Новите граници след Берлинския конгрес.

Етнографска карта на Румъния и румънците от Киперт - 1876 г.

Етнографска карта на Румъния и румънците от Елизе Реклю.

Картата на Теплов, използвана при заседанията на Цариградската конференция 1876-77 (1) и нейна съвр.интерпретация (2)

Карта на Теплов и Цариградската конференция.

Картата на Теплов - в пълен обем. 2. с по-голяма резолюция.

България според Решенията на Цариградската конференция 1876-77 г.

Западна граница на България, според различни руски проекти от 1877-78 г., автор: Драгомир Йорданов.

Граници от Сан-Стефано.

България 1876 - 1878 г.

Карта на Карл Сакс от 1877 г.

Карта на България според княз Черкаски - 1877 г. (вариант 2)

Сръбски претинции в 1877-78 г.

Сръбски придобивки в 1878 г.

Австро-унгарска ревизия на Сан-Стефанския договор, по Андраши.

Предложение на Андраши към Игнатиев през 1878 г. (същатата карта)

Карта на Станфорд "Гърците на Балканите" - с пропаганден и неверен характер, използвана от Дизраели на Берлинския конгрес. 1-англ.вариант. 2-френски варинант.

Феликс Каниц. Дунавска България - 1880 г.

Планове на Австро-Унгария за разделение на Балканите:

1. Карта на барон Каличе от 1896 г.

2. Карти на принц Хохенлое (1895 г.) и барон Бек (1897 г.)

3. Карта на граф Голуховски от 1897 г.

Австроунгарска карта на етносите в Македония, след 1878 г., съвр. въст. от Габор Деметер.

Немска етнографска карта на Източна Европа от 80-те год. на ХІХ в.

Карта на Балканите в "Андреас-Атлас" (Австро-Унгария) от 1881 г.

Карта на Славянските народности от 1890 г.

Карта на Македония (етническа) от 1892 г.

Карта на Македония, австроунарска (етническа), автор Габор Деметер.

Карта, австроунгарска на религиозните общности в Македония, автор Габор Деметер.

Карта на училищата в Македония, австроунгарска, автор Габор Деметер.

Карта на Густав Вейган. Етническата граница между гърци, българи, албанци и арумъни в Македония от 1890 г.

Карта на Рихард Андре от 1895 г.

Карта на Европа (етническа) от 1896 г.

Карта на Балканите (етническа) от 1910 г. на Уйлям Рипли.

Карта на Балканите и Мала Азия (етническа) от 1911 г.

Чешка карта на Славянските народности (преди 1912 г.)

Етническа карта на Европа от руския "Атлас на А. Маркс" от 1910 г.

Руска карта на Източна Европа (начало на 20 в.)

Австроунгарска етнографска карта на Косово, Албания, Македония от края на ХІХ в.

Английска етническа карта на Европа от 1910 г.

Немска етническа карта на Европа - около 1913 г. (между Балканските и ПСВ)

Полска етническа карта на Балканите и Източна Европа - около 1913-14 г.

Карта "Българите на Балканите - 1912 г." или т.нар. "Карта на българските професори". (вариант 2)

Балканите - етническа карта от английски исторически атлас, изд. 1915 г.

Карта на Европа от 1915 г., издадена във Виена.

Етническа карта на Европа издавана в Лозана в 1918 г.

(България на тази карта)

Карта на Гърция и Турция с Южна България от 1918 г.

Карта на Балканите (етническа) от 1918 г.

Карта на Балканите по време на преговорите в Лондон - април 1913 г.

Френска етническа карта на Европа от 1919 г.

Английска етническа карта на Европа от 1920 г.

Етническа карта на Европа от 1922 г.

Етническа карта на Средна Европа от 1932 г.

Европейска Турция - 19 в. (1868 г.)

Карта на Западните Български земи (1876-1878 г.)

Карта Западни Български земи от проф. Ат. Иширков.

България 1878 - 1885 г.

България 1912 - 1913 г.

България във войните 1912-13 г.

Очакванията на България през 1912-13 г.

Границата в Добруджа - 1913 г.

Очакванията на Албания в 1913 г.

Карти на ген. Конрад фон Хьотцендорф и цар Фердинанд за подялба на Сърбия от 1913 г.

Българите в Македония (по Кънчов).

Сърбите в Македония - сръбските претенции.

А. Иванов. Граници в Македония: 1878-1914 г.

България в Първата Световна война.

България 1916 - 1918 г.

Иван Войников. Административно деление на България по време на ПСВ.

Предложения на Антантата до България (1915 г.)

Германското виждане за границите в Европа при победа в ПСВ, картата е от 1917 г.

България според германското виждане.

Руското виждане за границите в Европа при победа на Антантата в ПСВ, картата е от 1915 г.

Френско виждане за границите в Европа при победа на Антантата в ПСВ, картата е от 1916 г.

Карта на териториалните промени по Букурещкия договор от 07.05.1918 г. между победена Румъния и победителите от Четворния съюз.

Карта на Източна Тракия (1913 - 1919 г.).

Карта на Българската езикова територия, според Б. Цонев и Ст. Младенов.

Хр. Вакарелски. Българската езикова територия - 1942 г.

Косово-ресавски и тимошко-моравски диалекти в Сърбия.

Френска карта на Българската народност.

Германска карта на териториалните промени на България - 19 - 20 в.

Германска карта на Българската народност от времето на ПСВ.

Английска етническа карта на Европа от 1923 г.

Германска карта на Българската народност от 1925 г.

Карта на Балканите, германска, правена след І-та св. война, фигурира народност "македонци".

Английска етническа карта на Балканите - 1880 г.

Карта на Всебългарския съюз Отец Паисий - Откъснатите български земи и бежанците от тях.

Италианска етническа карта на Югославия - ВСВ.

Италианска карта на Балканите - 1966 г.

Италианска карта на Европа - 1929 г.

Унгарска карта на Източна Европа (1938-41 г.)

Унгарска карта на Източна Европа (1991-93 г.)

България - териториални придобивки (1941-44 г.)

Българският окупационен корпус в Сърбия (1941-44 г.)

Карта на Балканите - 1941 г., от германски атлас.

Проекти за границите на Албания - 1913 г.

Албания в очите на албанските шовинисти.

Карта на Сръбската народност на Балканите - 1862 г. (сръбски шовинизъм)

Карта на Милош Милоевич - сръбски шовинизъм. (вариант 2)

Карта на Милойко Веселинович - сръбски шовинизъм.

Карта на проф. Белич - сръбски шовинизъм.

Карта на проф. Йован Цвийч от 1918 г. - сръбски шовинизъм.

Карта на Йован Цвийч - сръбски шовинизъм.

Карта на Велика Сърбия и Югославия според Дража Михайлович от 1941 г.

Карта на Велика Сърбия според ген. Недич от 1943 г.

Карта Западни Балкани - около 1230 г.

Карта Западни Балкани - съвр. състояние.

Гърците в 1910 г. (гръцки шовинизъм)

Гърците на Балканите в 1916 г.

Българи в Гърция днес.

Териториалното развитие на Гърция.

Арумъните на Балканите - румънска карта от 1924 г. със силно завишаване на числеността им.

Драгомир Йорданов. Териториално развитие на Румъния.

Турция по Севърския договор.

Сърбия - район на въстанически действия през І-то Сръбско въстание.

Сърбия до 1833 г.

Сърбия 1804-1913 г.

"Стара Сърбия" в сръбските представи през 19 в.

Карта на сръбското и албанско население в Косово през 1877 г.

Драгомир Йорданов. Териториално развитие на Сърбия.

Българите в Егейска Македония.

България в Македония 1941-1944 г.

България 1941-44 г.

Иранските народи днес.

Езиците в Европа днес.

Карта на разпространението на славянските езици през ХІХ в. (отразява и сръбските фалшификации и претенции!)

Българите в последните години преди Освобождението - етническа карта. вариант 2.

Австрийска етническа карта на Македония - до Балканските войни.

Карта на Югозападна Македония от проф. Г. Вайганд.

Карта на Костурско.

Карта на българските села около гр. Сяр.

Карта на българските говори в Македония.

Спиридон Гопчевич. "Стари сърби" в Македония, Карта на българското население в Южна Македония.

Същата карта в по-голям размер, вкл. и другите чaсти на Македония.

Карта на бъдеща Югославия - 1915 г.

Футуристична американска крата от 1942 г. на бъдещата подялба на света след ІІ-та св. в-на.

Стари карти на Балканите и Европейска Турция.

Балканите - немска карта.

Българите на Балканите - 1913 г.

Румънската грандомания и шовинизъм (фотографии от Военноисторическия музей в Букурещ). Предоставено от Др. Йорданов.

Одринска Тракия от проф. П. Коледаров.

Австрийски владения в Сърбия - 1718 г.

Австрийски владения във Влахия - 1718 г.

Австрийска карта от 1722 г. Северинския банат и Крайна.

План за подялба на Турция от Антантата - 1916 г.

Европейска Турция - 1726 г.

Руска карта на Европа - 1745 г.

Карта на Европ. Турция - 1785 г.

Карта на Европа - 1787 г. (Томас Китчин)

Карта на Унгария и Европ.Турция.

Карта на Унгария е Европ.Турция. (2)

Eдна провокативна сръбска карта на етносите в България от 2007 г.

Провокативна карта, представяща част от помаците за турци.

Карта на бълг. землище на предаването "Сите българи заедно".

Карта на проф. Карич (1), (2) - сръбски шовинизъм.

Карта - етносите в Европа, американска от 1919 г.

Карта сръбска, за българските претенции.

Карта на Косово, етноси 1999 г. и 2005 г.

Карта на Турция (Нейшенъл Джиографик), етноси, вкл. и българи!

Карта на Европа - футуристична (1), (2)

Карта на Европа, етническа - съветска.

Карта на Европа от Артур Хаберланд.

Етнографска карта на Европа от 1876 г.

Етническа карта на Европа, немска от 1847 г.

Руска панславистка карта.

Карта на разпространението на "Македонския език", американска от 1980 г.

Карта на Балканите 10-12 в. (местоположение на България и Македония).

Карта на Древна Македония при Филип Македонски.

Реална карта на Волжка България 10-12 в.

Карта на етносите в Австро-Унгария - 1911 г.

Карта на Европа от 1520 г.

Карта Езиците в Европа - 1910 г.

AN HISTORICAL ATLAS OF MODERN EUROPE FROM 1789 TO I9I4. OXFORD UNIVERSITY PRESS HUMPHREY MILFORD LONDON EDINBURGH GLASGOW NEW YORK TORONTO MELBOURNE BOMBAY. 1915

Карта на Й. Иванов. Българската Екзархия.

Карта на Й. Иванов. Западни граници на Българската народност.

Карта на Й. Иванов - народностите в Македония.

Балканите 1878-1913. (1), (2)

Балканите в 1377 г. (унгарска карта)

Българите в Албания, днес.

Българите в Румъния, днес (2002 г.)

Северна Добруджа (1916-18 г.)

Нишкият санджак (1878-79 г.)

Българската нация (Американска карта от 1917 г.)

Граници между Русия и Турция в Мала Азия по Берлинския договор.

Етнографска карта на Европа (италианска, между двете св. в-ни)

Балканите в тази карта.

Българите в немска карта на Европа от 1847 г.

Унгарска историческа карта на Панония (с Моравия и Трансилвания) от 1751 г.

Една от първите карти на Балканите, даваща народностите. Английска от 1821 г.

Сръбски шовинизъм от І-та Св. в-на.

Тенденциозна етнографска карта на Балканите в сърбо-гръцки шовинистичен дух.

Българската народност (френска етническа карта).

Карта на Одринския вилает.

Карта на Европа (етнографска), между двете Световни войни.

Българска етнографска карта на Европа.

Сръбска шовинистична карта от 1885 г. (на проф. Желигович)

Стара Унгария (етническа карта, вкл. и части от съседните страни)

Карта на В. Кънчов - Българите на Балканския п-в.

Карта на Македония по Кънчов.

Ричард Блум - Балканите 1669 г.

Карта на Казимир Деламар - Източна Европа и Балканите - 1868 г.

Карта на Ернст Дебес - Източна Европа и Балканите - 1880 г.

Карта на Р. Леман и В. Пецолд - Балканите - 1897 г.

Карта на Лион Ниокс - Балканите - 1899 г.

Карта на славянските езици (съвр. руска от 2005 г.). Застъпва македонистката теза.

Карта "България при Симеон" (изд. пр. 09.09.1944 г.)

Карта България 1878 - 1913 г.

Добруджа - новата граница и загубите в 1913 г.

Карта "етносите на Балканите" от 1918 г.

Английска карта на народите в Европа от 1920 г. Отразена е сръбската пропагандна "теория" за отделните "македонски славяни".

Английска карта на Европа от 1877 г.

Карта на етносите в Европа от 1914 г.

Централните сили - 1916 г.

При победа на Централните сили.

Карта на Егейска Македония (съвр.)

Чаталджа - 1913 г.

Юрий Брегел. Исторически атлас на Средна Азия (на англ. език).

Българската езикова територия според проф. Стефан Младенов: черно-бял вариант, цветен вариант.

Карта на проф. Романски на власите в района на Тимошко, Крайна, Ключ, басейните на реките Млава и Пек.

Македонската военно-инспекционна област по време на ПСВ.

Съветска карта на Европа от 1958 г.

Съвр. езикова карта на Европа.

Карта на "Нова Сърбия" от 1913 г.

Карта на Уйлям Фаден "Средиземноморието". 1785 г.

The Atlas of Ancient and Classical Geography by Samuel Butler, 1908.

Карта на арменската народност - 1895 г.

Етнографска карта на Австро-Унгария от 1880 г.

Карта "От Сан-Стефано до Ньой".

Караулов. Карта на Кавказ - Армения и Азърбайджан.

Карта на света, от Фра Мауро - 1450 г.

AN HISTORICAL ATLAS. OF MODERN EUROPE FROM 1789 TO 1914 WITH AN HISTORICAL AND EXPLANATORY TEXT BY C. GRANT ROBERTSON, M.A., C.V.O. FELLOW OF ALL SOULS COLLEGE OXFORD J. G. BARTHOLOMEW, F.R.S.E, F.R.G.S.

Атлас Российской империи. С-П. 1745.

M. Gilbert. The routledge atlas of the First world war. London & New York. 2003.

Atlas of European history. New York. 1909.

ATLAS OF ANCIENT AND CLASSICAL GEOGRAPHY. 1928.

ATLAS ALISON'S HISTORY OF EUROPE. WILLIAM BLACKWOOD AND SONS, EDINBURGH AND LONDON. MDCCCXLVIII.

R. McNally. World Atlas

Philip's Atlas of World History 2007

ATLAS OF THE HISTORICAL GEOGRAPHY OF THE HOLY LAND .

Justus Perthes' ATLAS ANTIQUUS. JUSTUS PERTHES. 1893.

A CLASSICAL ATLAS, TO ILLUSTRATE ANCIENT GEOGRAPHY; London. 1857.

А. Цуциев. Атлас этнополитической истории Кавказа. (1774-2004). М. 2006.

Mitchell's ancient atlas. 1849.

A literary & historical atlas of Asia by Bartholomew, J. G. (John George), 1912.

CAMBRIDGE MODERN HISTORY ATLAS. 1907.

Map of the Balkans to document the Russo-Turkish war. Date on map: 1738.

Атлас по истории средных веков (6 класс), М. 2012.

Атлас по история нового времени. XVI-XVIII вв. (7 класс) М. 2013.

Атлас по истории нового время. ХІХ в. (8 класс) М. 2012.

Атлас по истории новейшего времени. ХХ - начало ХХІ вв. (9 класс) М. 2013.

Атласъ классической и общей древней и новой географии.

Идеалът на българна. Карта-стенопис в Плевенска казарма, от Христо Попов (1942 г.).

Германските племена - ІІ в.

Чехословакия при създаването си в 1918 г., население.

Полша 1918 - 1945 г.

Етническа карта на Европа, немска правена след ІІ Св. война.

Действия на сръбските банди през 1917 г. в Поморавието.

Етническа карта на Европейска Русия.

Етническа карта на Европейска Русия от А. Илин.

Христо Милев. Карта на ПБД.

Христо Милев. Карта на ВБД.

Христо Милев. Карта на България при Асеневци.

Реални граници на България при цар Симеон.

Карта ПБД.

Карта ВБД.

Българските земи на север от Дунав, според унгарските учени.

Завладявянето на родина според "Деянията на Унгарците" - съвр. карта.

Най-голямо разширение на Унгария в края на ХІІІ в.

България и завладените земи в 1916.

Карта на горанските (българско) селища в Косово.

Карта българи в Косово.

Футуристична карта. Европа след стапянето на полярните ледове и покачването равнището на световния океан.

А. Крескес. Каталански атлас, Балканите.

А. Крескес. Каталански атлас, цял.

А. Далорто. Крата на Европа от 1325 г.

КОНТАКТИ:wojnikov@mail.ru